Föräldraråd 

Vi träffas 2-3 gånger per termin mellan 18-1930.  From hösten 24 kommer vi träffas 2 gånger per termin. Vi träffas i början av terminen och i slutet. 
På rådet diskuteras olika frågeställningar som har dykt upp antingen från vårdnadshavare, personal eller ledning. Vi bollar tankar och idéer.

Vill du vara med i rådet ? Kontakta förskolan via förskolans mail: forskolan@frokenflora.se
(märk gärna meddelandet med "f-råd")
Just nu behöver vi inte några fler representanter.

Våra möten sker fysiskt på förskolan men kan med kort varsel ske digitalt.

Mötestillfällen Våren 2024
6:e feb
18:e april
22:e maj

Preliminära träffar under hösten
12:e sept
26:e nov