Fröken Floras Förskola AB

Fröken Floras Förskola är en fristående förskola där vårt huvudsakliga mål är att våra pedagoger med bred kompetens och entusiasm främjar barnens utveckling att växa som individer genom lek, lärande, delaktighet och omsorg. Den magiska grinden från vår gård leder oss till den inspirerande skolskogen där vindskydd med grillplats finns. Tillsammans med barnen utvecklas de till ett varsamt förhållningssätt till både miljön och dess kunskap om hållbar utveckling genom friluftsfrämjandets grundidé som bygger på aktuell läroplan.
Tillsammans med våra pedagoger som är utbildade inom friluftsfrämjandet och som har barnet i fokus, blir detta ett utmärkt underlag till vår utomhuspedagogiska profil. 
Ur och skur-Nej! Ut och njut-JA!
Vill du veta mer om vår pedagogik se mer under frågor och svar.

Välkommen till oss!