Fröken Floras Förskola AB

Fröken Floras Förskola är en fristående förskola där vi ger barnen ett varsamt förhållningssätt till miljön och kunskap om hållbar utveckling genom friluftsfrämjandets grundidé. Vi är pedagoger med bred kompetens som främjar barnens utveckling genom lek, lärande och omsorg. Vi behöver bara öppna den magiska grinden för att komma ut i vår inspirerande skolskog, där det finns ett vindskydd med grillplats. Vi har både ängar , hagar och den spännande Mulleskogen i vår närhet. Tillsammans med våra professionella pedagoger som har barnet i fokus, blir detta ett utmärkt underlag till vår utomhuspedagogiska profil.  Välkommen till oss!