Vad kostar det att ha sitt barn hos er? 

Det skiljer inget mellan oss och kommunen. Linköping kommun administrerar avgifter mm. 

Har ni samlingar och aktiviteter med barnen under dagen?  

Ja absolut! Vi har samlingar på förmiddagen,  innan lunch efter lunch för dem som önskar.  Eftersom barnen ska få påverka din utbildning på förskolan, lyssnar vi på barnens intressen  och skapar därefter samlingar. Självklart blir det även spontana aktiviteter där barnens intressen och nyfikenhet får styra.

Hur fungerar inskolning på Fröken flora ?

 På Fröken Flora använder vi oss av en föräldraaktiv inskolning.

Vårdnadshavarna deltar aktivt i allt som sker på förskolan, t.ex. vid samlingarna, fruktstunder, lek, utevistelse, lunch osv. Genom detta signalerar föräldern till sitt barn att det är kul i förskolan. Ni sköter all omvårdnad av ert barn under tiden ni är här, ex blöjbyten/toalettbesök, påklädning osv. Det är vårdnadshavare som har ansvar för omsorg om sitt barn och pedagogerna söker kontakt med barnet/barnen under dagen.

Vi beräknar att inskolningen ska vara klar på 5 dagar. Mot slutet av veckan testar vi på att vårdnadshavaren går iväg. Vi bestämmer i förväg hur och när detta ska ske så att det kan bli så bra som möjligt för både er och barnen.

Barnet ska träna sig i att vara på förskolan, inte att bli lämnad.

Vi ser stora fördelar med föräldraaktiv inskolning. På så sätt får ni vårdnadshavare en god inblick i hur vi arbetar och hur våra rutiner ser ut.

Mål och rutiner kring föräldraaktiv inskolning till förskolan

Enligt läroplanen LpFö-18 har arbetslaget ansvar för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan.

Pedagogerna inväntar barnets spontana kontaktförsök för att på så sätt få barnet att själv ta första steget från vårdnadshavaren till pedagogen. Vi arbetar med att barnen ska känna sig trygga med hur de gör på sin avdelning och förskolan, vilket i sin tur bäddar en rolig och meningsfull vardag för alla.
Vi introducerar barnen vilka pedagogiska material som finns i förskolan och vilka rutiner förskolan har. Introduktionssamtal med vårdnadshavare på första dag under introduktionen.

Föräldraaktiv introduktion tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna alla nya människor, utan att behöva ta avsked de tre – fyra första dagarna på förskolan.Har ni någon särskild inriktning?

Ja, vi har en utomhuspedagogiskt inriktning. Det innebär att vi är ute varje dag och ofta i vår fina skolskog där vi lagar mat tillsammans med barnen. Vi är medlemmar i friluftsfrämjandet och det innebär  att vi har regelbundna skogsdagar med barnen där de är indelade i 5 olika åldersindelade grupper, för att lärandet ska ske på bästa sätt. Har vi tur så träffar vi på Mulle och Skräpmaja i skogen ! 

Har vårdnadshavarna någon arbetsplikt?

Nej, eftersom vi  bedriver ett aktiebolag och inte ett föräldrakooperativ , har vi inte de kraven på vårdnadshavarna.

Hur förläggs 15-timmarstiden på Fröken Flora?

 På Fröken Flora har vi valt att i enlighet med skollagen erbjuda 15 timmar/ vecka. Den är förlagd tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 8.00-13.00. Detta med bland annat med tanke på att en del av våra vårdnadshavare har lite längre restid till oss. Det kan då kan vara stressigt att ta sig till och från förskolan om man har ett litet syskon hemma. Vårdnadshavare kan varken skjuta tiden åt något håll eller spara tid om era ordinarie tider inte utnyttjas eller infaller på en helgdag.

Barnen erbjuds att delta i de viktigaste rutinerna under dagen så som fruktstund, samlingar och pedagogisk lunch. Vi har valt att dessa dagar lägga både planerade aktiviteter som exempelvis skogsverksamheter och matlagning i skogen samt fri lek. Förskolans pedagogik och undervisning sker under hela dagen på förskolan exempelvis vid måltider, lek, på/avklädning, samling, utevistelse, toalettbesök osv.

Tanken är att barnen ska få känna sig delaktiga i allt, att inget barn skulle känna att de går miste om något.

Hur arbetar ni med läroplansmålen? 

Inför varje ny termin avslutar vi den pågående terminen och arbetar fram nya läroplansmål som vi ska jobbar efter under kommande termin. Det kan även handla om att bygga nya lekmiljöer för barnen sk. "rum i rummen" utefter barnens intressen

Timvikarier, hur fungerar det ? 

Vikarierna som arbetar hos oss är kända både för barnen och vårdnadshavarna samt att vikarierna ska veta hur våra rutiner går till. Våra vikarier som vi har anlitat har varit i kontakt med vår vikarieansvariga, Nagham. Inför den första anställningsdagen går vikarien bredvid 1 dag en ordinarie pedagog.  Alla som är anställda på förskolan har lämnat in ett utdrag ifrån polisens belastningsregister. 

Hur är barnindelningen på förskolan? 

Vi har tre avdelningar där vi har barnen i åldrarna 1-5 år . I den löpande verksamheten på varje avdelning delas barnen in i mindre grupper ut- efter ålder och mognad.   

Vad är skillnaden mellan en fristående och en kommunal förskola.

Den stora skillnaden mellan oss är att  både rektor och den bitr. rektor är delaktiga i det dagliga barngruppsarbetet. Ledningen lägger stor vikt på att vara inlyssnande på både vårdnadshavare och personal så att vår verksamhet kan utvecklas ännu mer samt att det är nära till beslut.

Vem gäller 15-timmarsregeln för?
Om någon av er som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig. Om ni vårdnadshavare bor i skilda hushåll begränsas barnets tid enbart då barnet vistas hos dig som är arbetssökande eller föräldraledig.

Allmän förskola innebär att hösten då barnen fyller tre år erbjuds 15 timmars avgiftsfri förskola för barnen. Tiden i verksamheten förläggs terminsvis, barnen är alltså lediga på jullov och sommarlov.

15-timmars verksamhet handlar om barns rätt till kontinuitet. Kontinuitet med förskolans undervisning, rutiner, pedagoger och sociala relationer med kamrater. Genom att vara delaktig och få ha inflytande i verksamheten så skapas trygghet för barnen.

Hur ser personalomsättningen ut på er förskola?

Vi har en trygg och stabil personalgrupp. Rektorns ena huvuduppgift är att se till att personalen mår bra, att de känner sig trygga, blir sedda samt lyssnade på. Verksamheten utvecklas då vi har en personalgrupp som mår bra.

Lager ni eran egen mat till barnen? 

Nej tyvärr inte. Vi har endast ett mottagningskök så vi köper in den tjänsten. Yvonne arbetar i köket. From ht -22 jobbar delar Yvonne o Marie på köks-tjänsten

När startade förskolan ? 

Förskolan öppnade sommaren 2008, Malin Wistmarker och Marie Lindberg har varit ensamma ägare sedan dess och det önskar vi vara många år till...

Hur en dag på förskolan kan se ut, med reservation om förändringar

06.00: Förskolan öppnar på avdelning Solkatten. Frukost serveras 06.15- 07.00. Kommer man efter 07.00 har man ätit frukost hemma.

07.00-07.30 så lämnar man barnen på Vattendroppen.

07.30 är alla avdelningar öppna och man lämnar på sin avdelning alternativt till utepedagog.

09.00 Fruktstund.

9.15 planerad verksamhet / fri lek ute / inne.

11.00 Lunchsamling

11.30 Lunch serveras

12.00-14.00 Sovvila / läsvila/fri lek/ planerad aktivitet.

14.15 Mellanmål

16.30 Fruktstund.

17.30 Stängning ute eller på avdelningen Vattendroppen.

Mellan 06-07.15 ringer man Solkatten för att sjuk / frisk-anmäla. Här går också att lämna meddelande på telefonsvarare då förskolan är stängd.  Mellan 16-17.30 når man personal på Vattendroppens telefon. Tider där emellan går det nå oss på alla telefoner.